BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112

Waarom pakken slachtoffers van huiselijk geweld niet gewoon hun biezen?

Op 13 maart j.l. publiceerde Dagblad de Limburger in hun magazine Zine een artikel over huiselijk geweld, rondom de vraag waarom slachtoffers niet gewoon hun biezen pakken? Een ingewikkeld vraagstuk.

Gedragswetenschapper Sander Ververs en onderzoeker/ backoffice medewerker Tim Kasner van Veilig Thuis Zuid-Limburg, delen hun inzichten hierover in dit artikel. Tevens vragen zij aandacht voor het probleem van victim blaming en het belang van een effectieve plegeraanpak. Daarnaast worden omstanders, buren, bekenden en familieleden opgeroepen om stappen te ondernemen en/of contact te leggen met Veilig Thuis indien zij zich zorgen maken over een situatie van huiselijk geweld. Het gesprek met Veilig Thuis is vrijblijvend, er wordt dan nog geen melding gemaakt.

Ook ervaringsdeskundige Nancy (gefingeerde naam), wiens ervaring met huiselijk geweld de rode draad vormt in het artikel, en programmamanager LEVANTO vrouwenopvang Nicole Offermans komen aan het woord. Zij bieden een inkijk in deze gevoelige maar relevante kwestie. Het volledige artikel lees je in Zine Magazine.

Menu