BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112
Inhoudsopgave

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd om te voorkomen dat de eer van de familie wordt geschonden of om de geschonden eer te herstellen. Bijvoorbeeld omdat iemand een gedwongen huwelijk weigert of een (seksuele) relatie heeft met een partner die daartoe ongeschikt bevonden wordt. Het geweld kan op allerlei manieren plaatsvinden, en kan zich richten tot zowel man als vrouw.

Vrouwen en meisjes kunnen te maken krijgen met eergerelateerd geweld wanneer zij bijvoorbeeld seks voor het huwelijk of een (veronderstelde) buitenechtelijke relatie zou hebben; ongehuwd zwanger is; een gearrangeerd huwelijk weigert of een lesbische identiteit of relatie heeft. Voor mannen en jongens is dat het geval wanneer hij bijvoorbeeld (veronderstelde) foute vrienden heeft; omdat hij een (seksuele) relatie heeft met een (getrouwde) vrouw die door familie wordt afgekeurd; omdat hij een gearrangeerd huwelijk weigert; een homoseksuele identiteit of relatie heeft; of weigert om eergerelateerd geweld uit te voeren.

Het geweld kan op allerlei manieren plaatsvinden. Er kan sprake zijn van sociale controle en vrijheidsbeperkingen; huwelijkse gevangenschap; psychische mishandeling, angstig maken en dreigen met sancties; fysieke mishandeling en/of verminking; eermoord; (gedwongen) zelfmoord; gedwongen abortus of afstand van een kind; verstoting; genezingsrituelen en bezweringen.

Ook kan er sprake zijn van huwelijksdwang en gedwongen achterlating. Voor meer informatie over deze specifieke vormen van eergerelateerd geweld, zie de pagina’s over huwelijksdwang en over gedwongen achterlating.

Heb je te maken met eergerelateerd geweld?
Dit kun je doen!

Neem contact op met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling én heeft experts op het gebied van eergerelateerd geweld.

Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies. De medewerker kijkt samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.

Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval verwijzen we je door naar de juiste instanties, of organiseren dat de juiste hulp in gang wordt gezet. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is, dus soms moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Bij eergerelateerd geweld hanteert Veilig Thuis een zorgvuldige, stapsgewijze aanpak, waarbij de veiligheid van de betrokkenen altijd voorop staat. Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!

Bedenk met wie je je zorgen kunt delen

Bij eergerelateerd geweld kan het heel moeilijk zijn iemand in vertrouwen te nemen, omdat je wilt dat zo min mogelijk mensen ervan weten. Weet dat je te allen tijde anoniem advies kunt vragen bij Veilig Thuis. Als je jonger bent dan 18 jaar, kun je ook praten met iemand op jouw school of bellen met de kindertelefoon (0800 0432).

Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Je kunt je hart luchten bij deze persoon en je kunt ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar bijvoorbeeld de huisarts. Je kunt ook zelf hulp zoeken.

Ben je in het buitenland?

Vraag het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om advies of directe hulp.

Ben je in het buitenland achtergelaten of gedwongen te trouwen? Bel voor hulp:

+31 247 247 247

Directe nood? Neem contact op met de politie.

Bel in geval van nood altijd direct 112.

Wat gebeurt er als ik bel?

  • We luisteren naar je verhaal
  • Je krijgt advies
  • We zoeken samen hulp
Meer informatie
BEL GRATIS 0800-2000

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis bereikbaar.

Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

Neem contact op met Veilig Thuis

Als je je zorgen maakt om iemand anders, wees dan erg voorzichtig met wie je erover praat. Bij eergerelateerd geweld gelden drie belangrijke hoofdregels:

  1. Niet pionieren, schakel deskundigen in bij twijfel. Veilig Thuis heeft expertise in huis om signalen te duiden en te adviseren over vervolgstappen.
  2. Inschatten of er acuut gevaar dreigt.
  3. Houd de informatie in zeer kleine kring, openbaarheid verhoogt de kans op eergerelateerd geweld. Je moet zeer zeker geen familie inschakelen. Geef of vraag geen informatie en schakel de familie niet in om te tolken.

Praat met de persoon om wie het gaat

Praten met de persoon over wie jij je zorgen maakt is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kan een slachtoffer zich misschien schamen en dit verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het goed om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

Mocht je advies willen over hoe het gesprek aan te gaan en waarop te letten, kun je ook contact opnemen met Veilig Thuis.

Als professional volg je de Meldcode Eergerelateerd Geweld, die op sommige punten afwijkt van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Directe nood? Neem contact op met de politie.

Bel in geval van nood altijd direct 112.

Menu