BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112
Inhoudsopgave

Er is sprake van gedwongen achterlating als een kind, jongere, vrouw of man tegen haar of zijn wil in het buitenland wordt achtergelaten, terwijl de rest van de familie terugkeert naar Nederland. Dit gebeurt op initiatief van echtgenoot, ouder(s) of familie en veroorzaakt een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland. Terugkeer wordt vaak bemoeilijkt door afname van reis- of verblijfsdocumenten. Het slachtoffer verkeert in het buitenland veelal in een afhankelijke en/of geïsoleerde positie.

Iedereen kan worden achtergelaten, maar meestal zijn het jongeren tussen 11 en 20 jaar en vrouwen tussen 20 en 35 jaar, soms met hun kinderen. Bij jongeren zijn motieven vaak gekoppeld aan onvrede over het verwesteren of het voorkomen van wangedrag (vb. LHBTI). Bij vrouwen speelt vaak huwelijksproblematiek of aantasting van de familie-eer een rol. Het komt in veel landen voor. Hoewel deze problematiek het hele jaar door speelt is de vakantieperiode extra risicovol. In Nederland worden jaarlijks jongeren achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan.

Heb je te maken met (angst voor) gedwongen achterlating?
Dit kun je doen!

Vóór vertrek

Het is lastig om vooraf zeker te weten dat je achtergelaten wordt, vaak zijn de signalen niet duidelijk. Toch kun je vooraf het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld wanneer ineens een reis wordt gepland en de familie niet veel loslaat over wat de plannen zijn. Twijfel niet en neem op tijd actie. Eenmaal in het buitenland, is het moeilijker om terug te keren.

Neem contact op met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling én heeft experts op het gebied van eergerelateerd geweld.

Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies. De medewerker kijkt samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.

Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is, dus soms moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Bij gedwongen achterlating hanteert Veilig Thuis een zorgvuldige, stapsgewijze aanpak, waarbij de veiligheid van de betrokkenen altijd voorop staat. Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!

Bedenk met wie je je zorgen kunt delen

Het kan heel moeilijk zijn iemand in vertrouwen te nemen, omdat je wilt dat zo min mogelijk mensen ervan weten of omdat je niet zeker weet of je zult worden achtergelaten. Weet dat je te allen tijde anoniem advies kunt vragen bij Veilig Thuis. Je mag zelf beslissen wat je met dat advies wilt doen. Als je jonger bent dan 18 jaar, kun je ook praten met iemand op jouw school of bellen met de kindertelefoon (0800 0432).

Praat je liever met iemand in je omgeving? Misschien kun je naar iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een docent of vertrouwenspersoon op school, buurman/-vrouw of vriend(in). Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Je kunt je hart luchten bij deze persoon en je kunt ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar bijvoorbeeld de huisarts.

Ook kun je voor advies, melden en/of doorverwijzing naar opvang en/of andere hulp terecht bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA), op telefoon: +31 (0)70 345 43 19. Ook als je in het buitenland bent, kun je contact opnemen met het LKHA via telefoon of anonieme chat.

Moet je op reis? Bereid je dan goed voor en vraag hulp:

Voor vertrek

1. Verzamel alle belangrijke gegevens voordat je uit Nederland vertrekt: recente pasfoto, kopie paspoort, adresgegevens buitenland, BSN-nummer (staat op je paspoort/achterkant ID-kaart) en vluchtgegevens. 

Stuur die naar een (geheim) e-mailadres van jezelf of sla het op in de Cloud. Dat is belangrijk, want dan kan je er ook bij als je telefoon wordt afgepakt.

2. Zoek iemand die je vertrouwt. Of vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis (0800-2000). 

3. Zet in je mobiel de telefoonnummers van hulpinstanties en de persoon die je vertrouwt. Gebruik daarvoor andere namen.
* Ministerie van Buitenlandse Zaken: +31 247 247 247 (ook whatsapp) 
* LKHA: +31 70 345 4319

4. Download de ReisApp van het ministerie van Buitenlandse Zaken met contactgegevens van Nederlandse ambassades. 

Maak afspraken met een vertrouwenspersoon in Nederland:

1. Stuur alle belangrijke gegevens (punt 1) ook naar de persoon die je vertrouwt.

2. Maak afspraken: wanneer en hoe heb je contact met hem of haar? Bijvoorbeeld door te bellen, sms’en, whatsappen of een e-mail te sturen. 

3. Spreek een codewoord af voor het geval je in nood bent en niet veel kunt zeggen.

4. Spreek af wat de ander moet doen als je geen contact opneemt of niet terugkomt. Spreek af dat hij of zij hulp zoekt. (Zie organisaties hieronder)

5. Heb je vertraging of blijf je langer? Vergeet je contactpersoon niet te informeren! 

Ben je in het buitenland?

Vraag het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om advies of directe hulp.

Chat met Fier of bel met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA): telefoon +31 70 345 43 19. Het LKHA helpt slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating die in het buitenland zijn terug te keren naar Nederland, en werkt daarin samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades. 

Ben je in het buitenland achtergelaten of gedwongen te trouwen? Bel voor hulp:

+31 247 247 247

Bij directe nood
Bel 112.

Wat gebeurt er als ik bel?

  • We luisteren naar je verhaal
  • Je krijgt advies
  • We zoeken samen hulp
Meer informatie
BEL GRATIS 0800-2000

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis bereikbaar.

Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

Neem contact op met Veilig Thuis

Als je je zorgen maakt om iemand anders, wees dan erg voorzichtig met wie je erover praat. Bij vormen van eergerelateerd geweld, zoals gedwongen achterlating, gelden drie belangrijke hoofdregels:

  1. Niet pionieren, schakel deskundigen in bij twijfel. Veilig Thuis heeft expertise in huis om signalen te duiden en te adviseren over vervolgstappen.
  2. Inschatten of er acuut gevaar dreigt.
  3. Houd de informatie in zeer kleine kring, openbaarheid verhoogt de kans op eergerelateerd geweld. Je moet zeer zeker geen familie inschakelen. Geef of vraag geen informatie en schakel de familie niet in om te tolken.

Praat met de persoon om wie het gaat

Praten met de persoon over wie jij je zorgen maakt is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kan een slachtoffer zich misschien schamen en dit verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het goed om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

Mocht je advies willen over hoe het gesprek aan te gaan en waarop te letten, kun je ook contact opnemen met Veilig Thuis.

Als professional volg je de Meldcode Eergerelateerd Geweld, die op sommige punten afwijkt van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Bij directe nood
Bel 112.

Menu