BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112
Inhoudsopgave

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoed- en opgroeisituatie. Ouder(s) of opvoeder(s) moeten hier voor zorgen, maar soms weten zij uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe dat moet.

Als liefde, aandacht en een goede verzorging ontbreken of een kind door opvoeders wordt gepest, uitgescholden, geslagen of seksueel misbruikt, dan is dat kindermishandeling. Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld is schadelijk voor een kind. Kindermishandeling kan blijvende psychische of lichamelijke schade veroorzaken.

Vormen van kindermishandeling

Kindermishandeling komt op allerlei manieren voor:

Fysieke (lichamelijke) mishandeling

Onder fysieke of lichamelijke mishandeling vallen alle vormen van fysiek geweld, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden of laten vallen.

Fysieke verwaarlozing

Bij fysieke of lichamelijke verwaarlozing krijgt het kind niet de zorg en verzorging, waar het gezien zijn leeftijd behoefte aan en recht op heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om te weinig, slechte of onregelmatige voeding geven, onvoldoende bescherming geven tegen kou en het onvoldoende bieden van veilige ontwikkelingsmogelijkheden. Ook het ontzeggen van noodzakelijke medische zorg is een vorm van verwaarlozing.

Seksueel geweld

Als iemand seksuele handelingen tegen zijn zin heeft moeten ondergaan of heeft moeten uitvoeren spreek je over seksueel geweld. Het omvat ook grensoverschrijdend gedrag. De seksuele handelingen worden zonder toestemming, onder dwang, met (dreiging met) geweld verricht of afgedwongen in een situatie waarin het slachtoffer niet kan weigeren. Er is bijvoorbeeld sprake van ongelijkwaardigheid door verschil in leeftijd, macht, kracht en niveau. Of het wordt afgedwongen in een afhankelijkheidsrelatie met bijvoorbeeld ouders/verzorgers, docenten, trainers of hulpverleners.

Zie ook de pagina over seksueel geweld.

Emotionele/ psychische mishandeling

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake, wanneer opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen naar het kind. Opvoeders kunnen het kind regelmatig uitschelden, het kind herhaaldelijk laten horen dat het niet gewenst is of het kind opzettelijk bang maken. Psychische mishandeling kan ook bestaan uit nare uitspraken over het kind tegenover anderen, waar het kind zelf bij is. Het opsluiten en vastbinden van het kind valt ook onder psychische mishandeling.

Emotionele/ psychologische verwaarlozing

Als opvoeders langdurig tekort schieten in bijvoorbeeld het geven van positieve aandacht aan het kind en er is onvoldoende ouderlijk gezag en structuur in de opvoeding, dan is er sprake van psychische verwaarlozing. De behoeften van het kind worden dan niet vervuld.

Getuige van huiselijk geweld

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld kunnen op allerlei manieren merken dat er sprake is van geweld tussen hun ouders. Zij zien of horen conflicten of worden geconfronteerd met de gevolgen ervan, bijvoorbeeld verwondingen bij een ouder of het moeten vluchten naar een veilige plek. Het kind is niet alleen getuige van geweld in het gezin, maar ook slachtoffer. Er is dan sprake van kindermishandeling.

Heb je te maken met kindermishandeling?
Dit kun je doen!

Neem contact op met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies. De medewerker kijkt samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.

Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval verwijzen we je door naar de juiste instanties, of organiseren dat de juiste hulp in gang wordt gezet. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is en moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zoveel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn, als dat voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig is.

Twijfel je? Bel of chat dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!

Wil je een melding doen van kindermishandeling, neem dan ook contact op met Veilig Thuis.

Praat erover met iemand die je vertrouwt

Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Een goede vriend, een familielid of een buurman of -vrouw die je vertrouwt. Je kunt ook vragen of deze persoon met je meegaat naar een hulpinstantie.

Als je als kind of jongere het niet aandurft om met een volwassene te praten, dan kun je misschien praten met iemand van jouw leeftijd. Een vriend, buurmeisje of klasgenoot die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet, zul je merken dat het best goed voelt om je hart te luchten. Daarna kun je misschien wel praten met een volwassene, bijvoorbeeld iemand op school, een buurvrouw of oom of tante.

Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen ook bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800-0432 (gratis) of chat via de website van de Kindertelefoon.

Kinderen en volwassenen die slachtoffer (of getuige) zijn van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies tevens terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik, op 0900-999 90 01.

Je kunt ook contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland voor hulp en advies via hun website of op telefoonnummer 0900-0101.

Bij directe nood
Bel 112.

Wat gebeurt er als ik bel?

  • We luisteren naar je verhaal
  • Je krijgt advies
  • We zoeken samen hulp
Meer informatie
BEL GRATIS 0800-2000

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis bereikbaar.

Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

Neem contact op met Veilig Thuis

Wanneer je het sterke vermoeden hebt dat iemand slachtoffer is van kindermishandeling, is het van belang dat je dit meldt. Kinderen en ouders/verzorgers voelen zich vaak machteloos, bang of schamen zich. Omdat zij er zelf niet over durven te praten, is het heel erg belangrijk dat je er iets mee doet wanneer je signalen van kindermishandeling opmerkt. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

Je kunt bellen met Veilig Thuis voor advies en ondersteuning. Dit kan telefonisch (0800-2000) of via chat.

Wil je een melding doen van kindermishandeling, neem dan ook contact op met Veilig Thuis. Dit kan via het meldformulier voor professionals, of per telefoon.

Praat met de personen om wie het gaat

Praten met ouders of kinderen om wie jij je zorgen maakt is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kunnen kinderen of opvoeders zich misschien schamen en het verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het beter om daar achter te komen. Als er wel sprake is van kindermishandeling, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

Voor tips hoe het gesprek aan te gaan met het kind, ga naar

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/kindermishandeling/ga-in-gesprek/praat-met-het-kind

Voor tips hoe het gesprek aan te gaan met de volwassene, ga naar

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/kindermishandeling/ga-in-gesprek/praat-met-de-volwassene

Bij directe nood
Bel 112.

Signaalkaart kindermishandeling: kind en jongere

Menu