BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112
Inhoudsopgave

Kind-oudermishandeling is een vorm van huiselijk geweld gepleegd door kinderen en jongvolwassenen (12-23 jaar), richting (stief)ouders of verzorgers.

Bij kind-oudermishandeling wil het thuiswonende kind macht en controle krijgen over de ouder. Dit gaat verder dan de ruzies en spanningen die tussen bijna alle ouders en kinderen wel eens voorkomen. Het gaat over kinderen en jongeren die hun ouders kleineren, chanteren, onder druk zetten om geld te geven of fysiek en/of psychisch mishandelen. Moeders lopen vaak een hoger risico om mishandeld te worden door hun kind dan een vader. Het geweld kan grote gevolgen hebben voor iedereen in het gezin.

Ouders die te maken hebben met kind-oudermishandeling kampen vaak met gevoelens van schaamte en schuld, waardoor ze niet open zijn over het geweld. Soms hebben zij de ernst van de situatie niet in de gaten. Soms proberen ze ontsporing en criminaliteit te voorkomen, door beschermend op te treden richting hun kinderen. Ook zijn ouders veelal geneigd om het agressieve gedrag van hun kind goed te praten. Uit de praktijk blijkt dat ouders het lastig vinden om acties te ondernemen om het geweld te stoppen uit angst dat een aangifte bij de politie of een melding bij Veilig Thuis gevolgen kan hebben voor het kind in de toekomst. Ook zijn ze bang voor een definitieve breuk met de kinderen. Door niet in te grijpen of om hulp te vragen, blijft het geweld echter plaatsvinden en dit kan met de tijd ook heftigere vormen gaan aannemen.

Vaak treedt het agressieve gedrag van het kind op wanneer de ouder(s) probeert op te treden. Als kinderen herhaaldelijk psychisch en/of lichamelijk geweld plegen, is er vaak sprake van een diepgaand en complex gedragsprobleem. Deze kinderen vinden het vaak ook moeilijk om later een volwassen, gelijkwaardige relatie met een partner aan te gaan. Bij kind gebonden psychische problemen en bij verslavingsproblematiek komt kind-oudermishandeling vaak voor.

Heb je te maken met kind-oudermishandeling?
Dit kun je doen!

Neem contact op met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld, inclusief kind-oudermishandeling.

Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies. De medewerker kijkt samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.

Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Wij verwijzen je door naar de juiste instanties of organiseren dat de juiste hulp in gang wordt gezet. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn, als dat voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig is.

Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!

Praat erover met iemand die je vertrouwt

Heb je te maken met kind-oudermishandeling in jouw gezin? Blijf er niet mee rondlopen.

Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Een goede vriend, een familielid of een buurman of -vrouw die je vertrouwt. Behalve jouw verhaal vertellen aan deze persoon kun je ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar een hulpinstantie of huisarts.

Directe nood? Neem contact op met de politie.

Bel in geval van nood altijd direct 112.

Wat gebeurt er als ik bel?

  • We luisteren naar je verhaal
  • Je krijgt advies
  • We zoeken samen hulp
Meer informatie
BEL GRATIS 0800-2000

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis bereikbaar.

Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

Neem contact op met Veilig Thuis

Wanneer je het sterke vermoeden hebt dat iemand slachtoffer is van kind-oudermishandeling, is het van belang dat je dit meldt. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

Je kunt bellen met Veilig Thuis voor advies en ondersteuning. Dit kan telefonisch (0800-2000) of via chat.

Wil je een melding doen van van kind-oudermishandeling, neem dan ook contact op met Veilig Thuis. Dit kan via het meldformulier voor professionals, of per telefoon.

Praat met de personen om wie het gaat

Praten met personen om wie jij je zorgen maakt is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kunnen directbetrokkenen zich misschien schamen en het verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het beter om daar achter te komen. Als er wel sprake is van kind-oudermishandeling, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

Directe nood? Neem contact op met de politie.

Bel in geval van nood altijd direct 112.

Menu