BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 08-02-2022

De website van Veilig Thuis Zuid Limburg voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. De eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.

Het wel voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. veiligthuiszl.nl 

Testresultaten

Nog niet aanwezig. De handmatige toets wordt binnenkort uitgevoerd.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: De website (onderdelen van) wordt regelmatig getoetst op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Link naar de Toegankelijkheidverklaring:

Verklaring van Veilig Thuis Zuid Limburg | Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring

Menu