BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112
Inhoudsopgave

Bij huwelijksdwang dwingen ouders, familie of de gemeenschap een persoon tot een huwelijk. Eén of beide huwelijkspartner(s) hebben geen zeggenschap over de sluiting van het huwelijk en stemmen er niet mee in. Er is geen vrije partnerkeuze of zeggenschap over de leeftijd waarop getrouwd wordt. Het huwelijk kan formeel/wettig of informeel zijn. Huwelijksdwang gaat gepaard met druk. Dit kan subtiel tot zeer dwingend zijn. Blijvend verzet tegen het huwelijk kan aanleiding zijn tot een gedwongen achterlating en/of uithuwelijking in land van herkomst.

In Nederland worden jaarlijks jongeren gedwongen tot een huwelijk in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Hoewel deze problematiek het hele jaar door speelt is de vakantieperiode extra risicovol.

In Nederland mag je zelf je partner kiezen. Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld en kan strafbaar zijn.

Heb je te maken met huwelijksdwang?
Dit kun je doen!

Neem contact op met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling én heeft experts op het gebied van eergerelateerd geweld.

Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies. De medewerker kijkt samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.

Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval verwijzen we je door naar de juiste instanties, of organiseren dat de juiste hulp in gang wordt gezet. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is, dus soms moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Bij huwelijksdwang hanteert Veilig Thuis een zorgvuldige, stapsgewijze aanpak, waarbij de veiligheid van de betrokkenen altijd voorop staat. Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!

Bedenk met wie je je zorgen kunt delen

Het kan heel moeilijk zijn iemand in vertrouwen te nemen, omdat je wilt dat zo min mogelijk mensen ervan weten of omdat je bang bent voor gevolgen als je familie erachter komt dat je hierover hebt gesproken. Weet dat je te allen tijde anoniem advies kunt vragen bij Veilig Thuis. Je mag zelf beslissen wat je met dat advies wilt doen. Als je jonger bent dan 18 jaar, kun je ook praten met iemand op jouw school of bellen met de kindertelefoon (0800 0432).

Praat je liever met iemand in je omgeving? Misschien kun je naar iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een docent of vertrouwenspersoon op school, buurman/-vrouw of vriend(in). Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Je kunt je hart luchten bij deze persoon en je kunt ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar bijvoorbeeld de huisarts.

Ook kun je voor advies, melden en/of doorverwijzing naar opvang en/of andere hulp terecht bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA), op telefoon: +31 (0)70 345 43 19. Ook als je in het buitenland bent, kun je contact opnemen met het LKHA via telefoon of anonieme chat.

Ben je in het buitenland?

Vraag het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om advies of directe hulp.

Chat met Fier of bel met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA): telefoon +31 70 345 43 19. Het LKHA helpt slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating die in het buitenland zijn terug te keren naar Nederland, en werkt daarin samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades. 

Ben je in het buitenland achtergelaten of gedwongen te trouwen? Bel voor hulp:

+31 247 247 247

Directe nood? Neem contact op met de politie.

Bel in geval van nood altijd direct 112.

Wat gebeurt er als ik bel?

  • We luisteren naar je verhaal
  • Je krijgt advies
  • We zoeken samen hulp
Meer informatie
BEL GRATIS 0800-2000

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis bereikbaar.

Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

Neem contact op met Veilig Thuis

Als je je zorgen maakt om iemand anders, wees dan erg voorzichtig met wie je erover praat. Bij vormen van eergerelateerd geweld, zoals huwelijksdwang, gelden drie belangrijke hoofdregels:

  1. Niet pionieren, schakel deskundigen in bij twijfel. Veilig Thuis heeft expertise in huis om signalen te duiden en te adviseren over vervolgstappen.
  2. Inschatten of er acuut gevaar dreigt.
  3. Houd de informatie in zeer kleine kring, openbaarheid verhoogt de kans op eergerelateerd geweld. Je moet zeer zeker geen familie inschakelen. Geef of vraag geen informatie en schakel de familie niet in om te tolken.

Praat met de persoon om wie het gaat

Praten met de persoon over wie jij je zorgen maakt is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kan een slachtoffer zich misschien schamen en dit verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het goed om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

Mocht je advies willen over hoe het gesprek aan te gaan en waarop te letten, kun je ook contact opnemen met Veilig Thuis.

Als professional volg je de Meldcode Eergerelateerd Geweld, die op sommige punten afwijkt van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Directe nood? Neem contact op met de politie.

Bel in geval van nood altijd direct 112.

Menu