BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112

Voorlichtingsmiddag Veilig Thuis Zuid-Limburg | Voor professionals

Datum: 28 mei, 14:00 – 17:30u [inloop vanaf 13:30u]

Locatie: Cultuurhuis Heerlen Sittarderweg 145, Heerlen

Inschrijven: voor 1 mei a.s.

Voorlichting Veilig Thuis Zuid-Limburg: een middag vol informatie en uitwisseling van ervaringen, kennis en praktijkvoorbeelden.

Wat gaan we doen?

Onze medewerkers van de front office, de medewerkers back office, aandachtsfunctionarissen, een gedragswetenschapper en een vertrouwensarts van Veilig Thuis Zuid-Limburg nemen u mee in het volgende:

Veilig Thuis Zuid-Limburg: wie zijn we & wat doen we (niet)

We stellen u graag voor aan de mensen achter de verschillende disciplines en delen onze werkwijze en visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo krijgt u een actueel en volledig beeld van wat Veilig Thuis kan betekenen voor het stoppen van geweld en voor u als belangrijke ketenpartner of potentiële signaleerder van onveilige thuissituaties.

Niet-suggestieve gespreksvoering / NICHD-protocol

Ook staan we stil bij het belang van niet-suggestieve gespreksvoering. Onze gedragswetenschapper Aniek Leistra vertelt over het NICHD-protocol dat we bij Veilig Thuis toepassen om op een passende en effectieve wijze met kinderen in gesprek te gaan.

Meldcode HG / KM

Uiteraard gaan we het ook hebben over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Immers, alleen door samen signalen in het vizier te krijgen en bespreekbaar te maken, kunnen we inzetten op een tijdige en effectieve aanpak voor een veilig thuis.

Netwerkborrel

U bent van harte welkom om na afloop van de bijeenkomst deel te nemen aan de netwerkborrel waar we met elkaar verder in gesprek kunnen gaan.

Fijn als u er bij bent!

Praktische informatie

Deelname / registratie

Inschrijven kan middels deze link. Deelname is gratis. Voor onze organisatie zijn er wel kosten verbonden aan uw inschrijving. Bij opgave / inschrijving gaan we ervan uit dat u deelneemt!

U mag deze uitnodiging delen met een collega. Let wel: indien er meer inschrijvingen zijn dan plekken, behouden we ons het recht voor om deelname te weigeren. Indien u niet kunt deelnemen, ontvangt u hierover bericht per mail.  

Parkeren is beperkt mogelijk op locatie. Vanaf station Heerlen is het een kwartiertje lopen; het busstation aan de Sittarderweg/Kerk ligt op 2 minuten loopafstand van het Cultuurhuis. Voor routeplanning zie hier.

Heeft u in de tussentijd nog vragen, neem dan contact op met: yvonne.nouwen@veiligthuiszl.nl en jose.hoeijmakers@veiligthuiszl.nl onder vermelding van voorlichtingsdag VT ZL.

Menu