BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112

Orange the world

Vandaag op 25 november vindt de landelijke kick-off plaats van de wereldwijde campagne Orange The World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen.

Ook Veilig Thuis Zuid-Limburg ondersteunt deze campagne. Regelmatig hebben we te maken met casuïstiek waarin sprake is van geweld tegen meisjes en vrouwen. Bijvoorbeeld in geval van (ex)partnergeweld, kindermishandeling, maar ook bijvoorbeeld in zaken van eergerelateerd geweld, mensenhandel en loverboyproblematiek.

Vaak vinden slachtoffers het moeilijk om zich uit te spreken en om hulp te vragen. Ook voor omstanders kan het moeilijk zijn om het gesprek aan te gaan, omdat het misschien niet helemaal duidelijk is wat er gaande is. Toch is het goed om vermoedens, signalen of situaties van huiselijk geweld bespreekbaar te maken, want anders gebeurt er niets!

Behalve het signaleren en het bespreekbaar maken van (vermoedens van) geweld tegen vrouwen en meisjes, is het ook zaak om zoveel als mogelijk te voorkomen dat het geweld überhaupt plaatsvindt. Bijvoorbeeld door een time-out te nemen als spanningen oplopen. Of door samen met de betrokkenen in te zetten op stappen om te voorkomen dat situaties escaleren naar geweld. Zoals de campagne uitlegt: Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen.

Onderteken daarom hier de #medestanderpledge. Daarmee geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega. De pledge bestaat uit vijf punten:

1. Ik gebruik geen geweld tegen vrouwen en meisjes
2. Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp
3. Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen
4. Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen
5. Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag

Bij vermoedens, signalen of situaties van huiselijk geweld, neem dan contact op met Veilig Thuis Zuid-Limburg voor advies of voor het doen van een melding (0800-2000 of veiligthuiszl.nl).

Menu