BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112

Nieuw: Online meldformulier voor professionals

Vanaf nu kunnen professionals (ook ambulancepersoneel ) hun zorgen ook digitaal melden bij Veilig Thuis Zuid-Limburg.

De aangescherpte meldcode en het handelingsprotocol vragen sinds 2019 om een andere focus op veiligheid en daarmee een andere samenwerking tussen Veilig Thuis en ketenpartners. Om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten heeft Veilig Thuis Zuid-Limburg, samen met andere Veilig Thuis organisaties in Nederland, een nieuw meldformulier ontwikkeld waarin vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling digitaal gemeld kunnen worden. Dit formulier is alleen bedoeld voor professionals. De professional komt direct in een voorportaal van het cliëntvolgsysteem van Veilig Thuis Zuid-Limburg terecht, hierdoor is de privacy van de melding gewaarborgd.

Aan de slag met een online melding

Om goed voorbereid van start te gaan is er in de inleiding van het meldformulier een korte uitleg terug te vinden over het proces en de gegevens die minimaal nodig zijn om een melding te doen. Het voordeel van deze manier van (online) melden is dat u de melding met de betrokkenen kunt doornemen en dat uw eigen tekst leidend is. Het online meldformulier vindt u op onze webpagina voor professionals.

Het kan zijn dat u eerst advies over een situatie wilt. Dan kunt u natuurlijk bellen met Veilig Thuis Zuid-Limburg. U kunt inhoudelijk advies krijgen over wat u zelf nog kunt doen of welke andere mogelijkheden er nog zijn in plaats van een melding.

Neem bij (vermoedelijke) spoedeisende situaties altijd telefonisch contact met ons op via 0800- 2000. Zo kan er direct met u worden besproken en afgewogen welke actie er door wie ondernomen moet worden. Voor spoedgevallen is Veilig Thuis Zuid-Limburg 24/7 uur bereikbaar. Bij direct gevaar, bel 112.

Menu