Sluit website direct

Vroeger was het thuis veel leuker!

Bijna alle ouders willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Lichamelijk geweld tegen kinderen en seksueel misbruik is kindermishandeling. Opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld is schadelijk voor een kind.

Wat doet veilig thuis?

Bij Veilig Thuis Zuid-Limburg kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) kindermishandeling. We zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van kindermishandeling met kinderen, betrokkenen en professionals. Door middel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Kindcheck werken professionals nauw samen met iedereen die bij het gezin betrokken is. Indien er sprake is van kinderen of jongeren tot 23 jaar, kan het zijn dat Veilig Thuis dit in de Verwijsindex signaleert. Voor kinderen of jongeren in de regio Parkstad komen signalen in de Verwijsindex Parkstad.

Meer informatie?

Ik zoek hulp