BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112

Week tegen Kindermishandeling 2021

Samen tegen kindermishandeling
Elkaar kennen, om effectief te kunnen

Van 15 t/m 21 November vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. Veilig Thuis Zuid-Limburg vindt het belangrijk om in deze week nog extra aandacht te vragen voor dit complex en hardnekkig probleem, want alle kinderen hebben recht op een veilige opvoed- en opgroeiomgeving. Helaas weten ouders of opvoeders soms uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe ze daarvoor kunnen zorgen. Jaarlijks worden in Nederland volgens onderzoekers naar schatting tussen de 90.000 en 127.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt en zijn er nog tientallen kinderen die sterven door kindermishandeling [1].

Conferentie – GEANNULEERD

I.v.m. de ontwikkelingen rondom Corona, is er in overleg met de GGD voor gekozen om dit evenement uit te stellen tot een later moment. De conferentie op 18 november a.s. gaat NIET door.

Om kindermishandeling te voorkomen en/of een halt toe te roepen, zetten partners in het sociale domein stevig in op samenwerking in de keten. Daarin zijn we afhankelijk van elkaars kennis, expertise, ervaring en oplettendheid. Maar ook van elkaars bereidheid en motivatie om in die aanpak samen op te trekken. Door elkaar écht te kennen – in onze rollen, taken en (wederzijdse) verwachtingen – kunnen we een sterke keten vormen. Daarom organiseert Veilig Thuis Zuid-Limburg (GGD) op 18 November de conferentie ‘Samen tegen kindermishandeling: elkaar kennen, om effectief te kunnen’. Tijdens deze dag gaan professionals middels praktijkgerichte presentaties en interactieve sessies samen aan de slag met vraagstukken rondom effectieve samenwerking. Voor meer informatie over het programma, zie hier.

Oproep

Daarnaast willen we aandacht vragen voor het belang van signaleren. Veel gevallen van kindermishandeling blijven nog altijd onopgemerkt, met alle gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk om je ogen en oren te openen voor kindermishandeling. Een kind dat ineens veel stiller of juist heel onrustig, angstig is, blauwe plekken heeft of structureel geen lunch mee naar school krijgt. Het kunnen allemaal tekenen van kindermishandeling zijn. Daarbij is het van belang om je onderbuikgevoel te volgen, want elke situatie is uniek.

Heb je vermoedens van kindermishandeling  of -verwaarlozing? Doorbreek de stilte en kom in actie! Het houdt niet op, totdat JIJ iets doet!

Bel Veilig Thuis (gratis en anoniem) op 0800-2000 of gebruik de chat.

#WeekTegenKindermishandeling2021#DoorbreekJIJDeStilte #VeiligThuis #Kindermishandeling #OpenJeOren #OpenJeOgen #TrekAanDeBel#VeiligheidVoorop  #HetHoudtNietOpTotdatJIJIetsDoet

[1] Bron: www.nji.nl/cijfers/kindermishandeling

Menu