Sluit website direct

Voor professionals

Heeft u advies nodig op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld? Wilt u een zorgwekkende situatie melden of vermoedt u dat er sprake is van geweld?

Bij Veilig Thuis Zuid-Limburg kunt u terecht voor informatie en advies. Veilig Thuis denkt mee over oplossingen, verwijst door naar adequate hulp of doet zelf onderzoek. Uitgangspunten hierbij zijn de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Kindcheck.
Klik hier voor de visie van Veilig Thuis op veiligheid.

Expertisecentrum Veilig Thuis

Veilig Thuis Zuid-Limburg is het expertisecentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Veilig Thuis-medewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en seksueel geweld. Voor heel specifieke casuïstiek zoals loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld of huwelijksdwang kunnen via Veilig Thuis consultatienetwerken worden ingeschakeld. Zij werken nauw samen met lokale instellingen en hulpverleners.

Veilig Thuis Zuid-Limburg werkt volgens het Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg (PDF, 1.852 KB). In het Bedrijfsplan Veilig Thuis (PDF, 850 KB) wordt het kader neergezet voor de periode 2017-2019.
De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoeken stapsgewijs de kwaliteit van Veilig Thuis. Een eerste onderzoek heeft eind 2015 plaatsgevonden. De verbeterpunten die naar aanleiding van dit onderzoek zijn geconstateerd zijn vertaald in een Plan van aanpak Veilig Thuis. Begin 2017 deed de inspectie een tweede onderzoek. De verbeterpunten worden momenteel vertaald in een nieuw plan van aanpak.

Contact en online meldformulier

U kunt als professional contact met veilig Thuis opnemen via de contactpagina of door gebruik te maken van ons
directe telefoonnummer: 088 – 880 50 14.

U kunt uw zorgen ook digitaal melden via het meldformulier voor professionals. U komt direct in een voorportaal van het cliëntvolgsysteem van Veilig Thuis Zuid-Limburg terecht, hierdoor is de privacy van de melding gewaarborgd. In de inleiding van het meldformulier staat een korte uitleg over het proces en de gegevens die minimaal nodig zijn om een melding te doen.

Bij direct gevaar, bel 112.

Ik zoek hulp