Sluit website direct

Ondersteuning door een vertrouwenspersoon

Als iemand over u of uw gezin een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis of als u zelf een melding doet, kunt u ondersteuning krijgen van het landelijk Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bij alle stappen die u onderneemt kan het AKJ u informeren en adviseren. U kunt hier ook terecht voor een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus werkt niet voor Veilig Thuis.

Het AKJ is er niet alleen voor ouders en kinderen maar voor iedereen, dus ook voor volwassenen en ouderen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het AKJ of bel (088) 555 10 00.

Ik zoek hulp