Sluit website direct

Uw dossier

Uw persoonlijke gegevens bewaren we in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de Veilig Thuis Zuid-Limburg van u heeft. Alleen de Veilig Thuis-medewerkers hebben toegang tot dit dossier. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding.

Als cliënt heeft u rechten ten aanzien van een dossier. Omdat Veilig Thuis Zuid-Limburg werkt met één dossier per gezin kunnen meer personen rechten uitoefenen ten aanzien van dit dossier. Bijvoorbeeld de pleger, het slachtoffer en de getuige. Zij kunnen geen rechten uitoefenen op het volledige dossier maar alleen op die gegevens die mede op hen betrekking hebben.

Wat zijn uw rechten?

Als cliënt heeft u recht op:

 1. Inzage in de gegevens die over u zijn opgenomen in het dossier;
 2. Kopieën van de gegevens die over u zijn opgenomen in het dossier. U kunt vragen om een toelichting op uw dossier.
  Veilig Thuis kan recht op inzage en afschrift weigeren:

  • als hiermee de privacy van een ander in het geding komt;
  • als de taakuitoefening van Veilig Thuis Zuid-Limburg daardoor niet goed kan worden uitgeoefend. Denk daarbij op de eerste plaats aan de bescherming van de veiligheid van iedereen die betrokken is bij het geweld.
 1. Correctie van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om feitelijke onjuistheden in het dossier te laten corrigeren.
 2. Een eigen toevoeging aan het dossier. Als u het niet eens met de gegevens die over u in het dossier zijn opgenomen kunt u Veilig thuis vragen om uw eigen verklaring hierover aan het dossier toe te voegen, zodat duidelijk is waarom u het met bepaalde gegevens niet eens bent.
 3. Gedeeltelijke of gehele vernietiging van uw dossier. Dit verzoek kan Veilig thuis weigeren als:
  • iemand anders een aanmerkelijk belang heeft bij het bewaren van het dossier;
  • goed hulpverlenerschap in het gedrang kom;
  • een andere wet de vernietiging verbiedt.

Hoe kunt u een verzoek doen?

U kunt met een online formulier een verzoek doen met betrekking tot uw dossier. Veilig Thuis neemt uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging en binnen 4 weken een reactie op uw verzoek. Hebt u een afspraak over uw dossier? Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Verzoek van derden

Een wettelijk vertegenwoordiger heeft ook rechten op inzage, afschrift en correctie. Dat kan iemand zijn die gezag uitoefent over een minderjarige of iemand die wilsonbekwaam is, Ook hier gaat het alleen om die gegevens die betrekking hebben op hun kind of cliënt.

Behartigt u de belangen van iemand anders en wilt u inzage of een kopie van zijn of haar dossier? Dit kan alleen met een toestemmingsverklaring een kopie van een geldig ID kaart van degene van wie het dossier is. Een aanvraag indienen kan alleen schriftelijk. Geef daarbij duidelijk de reden van het verzoek aan. Wij vragen u om als bijlage mee te sturen:

 • een toestemmingsverklaring van degene van wie het dossier is
 • een kopie van een geldig ID kaart van degenen van wie het dossier is

Justitie hoeft geen toestemmingsverklaring en/of kopie paspoort aan te leveren.

Hoe lang bewaart Veilig Thuis Zuid-Limburg uw dossier?

Veilig Thuis Zuid-Limburg  bewaart uw dossier niet langer dan wettelijk toegestaan is. De bewaartermijn kan verschillen per soort dossier. Hebt u hier vragen over neem dan contact met ons op.

Meer informatie vind u op pagina 42 van het Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg (PDF, 1852 kB).

Ik zoek hulp