Sluit website direct

Geluidsopnamen

Wilt u als cliënt van Veilig Thuis Zuid-Limburg een geluidsopname maken van een gesprek met een van onze medewerkers? Dan gelden daar de volgende regels en afspraken voor.

U mag geluidsopnamen maken van het gesprek met de medewerker van Veilig Thuis Zuid-Limburg, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel vragen wij u, dit vooraf te melden. Uitgangspunt is dat u zélf de geluidsopnamen maakt. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Als u een geluidsopname wilt maken

U maakt dus vooraf duidelijk dat u een geluidsopname wil maken, dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het maakt niet uit of het gaat om opnamen op kantoor of in uw thuissituatie.

Als bij het gesprek tussen u en de medewerker ook andere personen aanwezig zijn, moeten deze personen toestemming geven om een geluidsopname van het gesprek te maken. Wanneer de ander geen toestemming geeft, mag u geen geluidsopnamen maken.

In plaats van het maken van een geluidsopname is het soms beter dat u iemand meeneemt die met u meeluistert en u bijstaat.

Spelregels voor het opnemen van een gesprek

De belangrijkste spelregels voor het opnemen van een gesprek zijn:

  • Veilig Thuis Zuid-Limburg staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt de medewerker een alternatief aan;
  • U meldt aan de medewerker van Veilig Thuis Zuid-Limburg dat u het gesprek wil gaan opnemen;
  • U gebruikt de geluidsopname uitsluitend voor privégebruik;
  • U deelt de geluidsopname niet met anderen zonder toestemming van de medewerker;
  • U maakt de geluidsopname niet openbaar;
  • U wijzigt de geluidsopname niet door bijvoorbeeld te knippen en/of plakken;
  • U verstrekt op verzoek een kopie van de geluidsopname aan de medewerker. Als de medewerker een geluidsopname maakt, kunt u ook een kopie ontvangen. Op deze wijze beschikken beide partijen over dezelfde informatie.

Veilig Thuis Zuid-Limburg hanteert de spelregels voor het maken van geluidsopnamen van de Nationale Ombudsman.

Ik zoek hulp