Sluit website direct

Klachten

 

Uw klacht bespreken

Het is altijd zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de Veilig Thuis-medewerker om wie het gaat. Misschien is er wel sprake van een misverstand dat met een gesprek op een eenvoudige manier kan worden rechtgezet.

Het kan zijn dat u het gesprek met de Veilig Thuis-medewerker niet bevredigend vond of dat u absoluut geen gesprek met de medewerker wilt. Dan kunt u hier online uw klacht indienen. Het afdelingshoofd van de betrokken afdeling neemt de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling en neemt contact met u op. Als u een klacht hebt over het hoofd van een afdeling wordt de klacht opgepakt door de directie.

Ondersteuning bij uw klacht

Tijdens de stappen die u onderneemt kunt u voor ondersteuning terecht bij het landelijk Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

 

Ik zoek hulp