Sluit website direct

Klachten

 

Uw klacht bespreken

Het is altijd zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de Veilig Thuis-medewerker om wie het gaat. Misschien is er wel sprake van een misverstand dat met een gesprek op een eenvoudige manier kan worden rechtgezet.

Het kan zijn dat u het gesprek met de Veilig Thuis-medewerker niet bevredigend vond of dat u absoluut geen gesprek met de medewerker wilt. Dan kunt u hier online uw klacht indienen. Het afdelingshoofd van de betrokken afdeling neemt de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling en neemt contact met u op. Als u een klacht hebt over het hoofd van een afdeling wordt de klacht opgepakt door de directie.

Wilt u meer weten?

Voor de klachtenregeling wordt gebruik gemaakt van de klachtenregeling van de GGD.

Wilt u meer weten over rechten van patiënten of hoe u uw klacht kunt indienen, neem dan contact op met EIKpunt. Dit is een dienst van Het Huis voor de Zorg, dat de belangen van zorgvragers in Limburg behartigt.

Dienstverlening van het Huis voor de Zorg
Mercator 1, 6135 KW Sittard
Postbus 5185, 6130 PD Sittard
Website: www.huisvoordezorg.nl
Telefoonnummer: (046) 420 80 79 of (0900) 243 70 70
E-mail: EIKpunt@huisvoordezorg.nl

Ondersteuning bij uw klacht

Tijdens de stappen die u onderneemt kunt u voor ondersteuning terecht bij het landelijk Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

 

Ik zoek hulp