Sluit website direct

Als cliënt van Veilig Thuis Zuid-Limburg heeft u rechten. Zo heeft u recht op, privacy, informatie en recht op een professional die ‘professioneel handelt’.

Privacy

Veilig Thuis Zuid-Limburg wil zijn werk zo goed mogelijk doen. Om de taken van veilig Thuis zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, kan het zijn dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren we in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die Veilig Thuis Zuid-Limburg van u heeft. Alleen Veilig Thuis-medewerkers hebben toegang tot dit dossier. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding.

Bescherming van persoonsgegevens

Hoe Veilig Thuis Zuid-Limburg omgaat met uw persoonlijke gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die verordening staat onder andere wanneer een instelling of organisatie persoonsgegevens mag verzamelen, om welke informatie ze mag vragen en wie ermee mag werken. Ook geeft de wet een aantal rechten aan de persoon om wiens gegevens het gaat, zoals het recht op inzage in uw gegevens. Dit alles zorgt ervoor dat uw privacy zo goed mogelijk is beschermd.

Alleen met uw toestemming verstrekt Veilig Thuis Zuid-Limburg informatie over u aan bijvoorbeeld andere hulpverleners. Veilig Thuis Zuid-Limburg heeft echter in uitzonderlijke gevallen de bevoegdheid om zonder toestemming van de betrokkene(n) persoonsgegevens te verwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval als de veiligheid van personen in het geding is. Voor Veilig Thuis Zuid-Limburg gelden de regels van het privacyreglement van de GGD Zuid Limburg en in het Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg (PDF, 1852 KB).

Gebruik van onderzoeksgegevens

Onderzoeksgegevens waarbij niet te achterhalen is om wie het gaat, mag Veilig Thuis Zuid-Limburg zonder uw toestemming gebruiken. Wel zullen wij uw toestemming vragen wanneer we onderzoeksgegevens willen gebruiken waarvoor we u meerdere keren hebben bevraagd.

Informatie

U hebt als klant van Veilig Thuis Zuid-Limburg recht op informatie over:

Een gesprek opnemen

Wilt u als cliënt van Veilig Thuis Zuid-Limburg een gesprek met een van onze medewerkers opnemen? Dan gelden daar de volgende regels en afspraken voor.

Geluidsopnamen maken mag, mét spelregels

Veilig Thuis Zuid-Limburg hanteert de spelregels voor het maken van geluidsopnamen van de Nationale Ombudsman.

Beeldopnamen maken is niet toegestaan

Veilig Thuis Zuid-Limburg staat het maken van beeldopnamen niet toe vanwege de inbreuk die dit maakt op de privacy van medewerkers van Veilig Thuis Zuid-Limburg. Een inbreuk die disproportioneel wordt geacht ten opzichte van de meerwaarde die dit heeft voor u, als cliënt.

Als blijkt dat u heimelijk beeldopnamen heeft gemaakt, of als deze opnamen openbaar zijn gemaakt, dan kan Veilig Thuis Zuid-Limburg en/of de medewerker daarvan aangifte doen bij de politie (art. 139f Wetboek van Strafrecht).

Ik zoek hulp