Sluit website direct

Over Veilig Thuis

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Veilig Thuis Zuid-Limburg biedt advies en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Ook als u huiselijk geweld vermoedt in uw omgeving, kunt u dat bij ons melden.

Wat doet Veilig Thuis?

Wij bespreken signalen van huiselijk geweld met de betrokkenen en met professionals. Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Wij adviseren professionals en burgers die vragen hebben over de aanpak van allerlei vormen van huiselijk geweld: fysiek, emotioneel of verbaal geweld, verwaarlozing, ontspoorde mantelzorg, eerwraak, complexe echtscheidingen, huwelijksdwang, genitale verminking of loverboyproblematiek.

Hoe werken wij?

De eerste stap naar een oplossing is er over praten. Als u belt, neemt een professional bij Veilig Thuis de tijd om naar uw verhaal te luisteren en samen te zoeken naar een oplossing. Vaak is advies genoeg, soms is het verstandig om een melding te doen. Veilig Thuis werkt nauw samen met lokale instellingen en hulpverleners.  Samen met de betrokkenen zorg- en hulpverleners bekijken wij wat nodig is om het geweld te stoppen en de veiligheid te herstellen. Veilig Thuis zorgt ervoor dat dit netwerk van professionals goed functioneert. Veilig Thuis houdt overzicht en zorgt voor een goede afstemming tussen de professionals.

Soms is een onderzoek nodig om meer informatie te krijgen. Ook in een onderzoek werkt Veilig Thuis zoveel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen, volwassenen of ouderen nodig, dan doen we onderzoek zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn.

Als cliënt van Veilig Thuis Zuid-Limburg heeft u rechten. Zo heeft u recht op, privacy, informatie en recht op een professional die ‘professioneel handelt’. Veilig Thuis gaat zorgvuldig om met uw rechten.

Klachten

Iedereen wil graag zo goed mogelijk geholpen worden. Veilig Thuis Zuid-Limburg vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van haar dienstverlening. Onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Een enkele keer gaat hierbij iets mis. U kunt ontevreden zijn, of een klacht hebben over:

  • de manier waarop u bent behandeld;
  • afspraken die niet zijn nagekomen;
  • de informatie die u hebt gekregen.

Laat het ons weten. Dan kunnen we er iets aan doen en onze dienstverlening verbeteren.

Ik zoek hulp