Sluit website direct

In iedere schoolklas wordt één kind thuis mishandeld

13 oktober, 2020


Veilig Thuis doet mee met De Week Tegen Kindermishandeling

Van 16 tot en met 22 november 2020 vindt de jaarlijks terugkerende Week tegen Kindermishandeling plaats. Veilig Thuis Zuid-Limburg maakt zich sterk voor kinderen in moeilijkheden en wil in het kader van deze themaweek de bewustwording rondom kindermishandeling vergroten. Sinds januari 2020 ontvangt Veilig Thuis iedere week gemiddeld 40 meldingen waarin vermoedens van kindermishandeling worden geuit. Dit betekent ook dat in iedere schoolklas gemiddeld één kind thuis wordt mishandeld. Maar daar kunnen we samen iets aan doen. Door mensen alert maken op de signalen van kindermishandeling en hen actie te laten ondernemen wanneer dat nodig is. Zo kunnen mensen altijd telefonisch terecht bij Veilig Thuis, of gebruik maken van de speciale chatfunctie.

Goed voor kinderen zorgen, dat lukt niet altijd

Bijna alle ouders/verzorgers willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Naast lichamelijk en seksueel geweld, is opgroeien in een gezin waar ouders voortdurend ruzie maken ook een vorm van kindermishandeling.

Wat kunnen mensen zelf doen?

Iedereen kan iets doen tegen kindermishandeling, hoe moeilijk het soms ook lijkt. We vragen mensen om in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling; ook bij twijfel. Iedereen kan telefonisch (0800-2000) of via de chatfunctie contact opnemen met Veilig Thuis Zuid-Limburg als het gaat over kindermishandeling. Naast kindermishandeling zijn er ook andere vormen van geweld, zoals: huiselijk geweld, seksueel geweld, ouderen-mishandeling en verwaarlozing.

Wat doet Veilig Thuis Zuid-Limburg?

Veilig Thuis Zuid-Limburg helpt iedereen die te maken heeft met geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Wij denken altijd mee over een oplossing voor specifieke situaties. We geven advies of maken een melding. Bovendien kan Veilig Thuis als onderdeel van de GGD Zuid-Limburg steeds doorverwijzen naar adequate hulp of zelf een onderzoek starten. Op deze website delen wij meer informatie en folders in verschillende talen.

Met wie werkt Veilig Thuis samen in Zuid-Limburg?

Veilig Thuis werkt samen met Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, sociale wijkteams, huisartsen en andere organisaties om kindermishandeling te voorkomen. J​GZ-professionals besteden in hun contacten met ouders en kinderen aandacht aan ouderschap, hechting en weerbaarheid en gebruiken zonodig ouderschap versterkende programma’s zoals VoorZorg en Stevig Ouderschap. Met deze programma’s, die in het kader van de Trendbreuk in geheel Zuid-Limburg worden ingezet, worden opvoedproblemen voorkomen en risico’s op kindermishandeling verkleind.

Wat zijn belangrijke signalen van kindermishandeling?

Download hieronder een van onze folders:

Veilig Thuis Algemeen

Veilig Thuis Turks

Veilig Thuis Arabisch

Ik zoek hulp