Sluit website direct

Hij zou het nooit meer doen

(Ex)partners, ouders en kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen…in elke relatie is wel eens ruzie. Maar wat als de stoppen echt door slaan? Wat als er thuis geweld wordt gebruikt?

Iedereen die hulp zoekt of zich zorgen maakt over wat er gebeurt in de eigen thuissituatie of in de thuissituatie van anderen kan terecht bij Veilig Thuis Zuid-Limburg. Dat kan als u zelf slachtoffer bent of als iemand anders (mogelijk) slachtoffer is. Ook als u zelf geweld gebruikt kunt u terecht voor hulp.

Wat is nu precies huiselijk geweld?

Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld:

Veilig Thuis helpt en adviseert

Wij bespreken signalen van huiselijk geweld met de betrokkenen en met professionals. Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen.

Meer informatie

Ik zoek hulp