Sluit website direct

‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’

7 februari, 2019

Woensdag 6 februari is de nieuwe landelijke campagne over huiselijk geweld en kindermishandeling gestart.

Mensen worden opgeroepen in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bewustwording en in actie komen is belangrijk. Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. De gevolgen zijn groot en vaak levenslang merkbaar. Mensen uit de directe omgeving van slachtoffers van huiselijk geweld vermoeden vaak dat er iets mis is. Uit een recente peiling in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) blijkt dat drie op de tien mensen hun vermoedens alleen met hun partner bespraken of dat ze hier helemaal niet over spraken.

In deze campagne staat het in actie komen van mensen uit de directe omgeving centraal. We willen mensen laten weten dat zij een verschil kunnen maken bij vermoedens huiselijk geweld of kindermishandeling. We spelen in op de twijfels die mensen ervaren: Is dit wel huiselijk geweld? Moet ik mij hiermee wel bemoeien? Wat kan ik überhaupt doen? En wat gebeurt er als ik iets doe?

De website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, helpt mensen met advies om in actie te komen en staan verhalen hoe andere mensen hebben gehandeld.

Lees meer
Ik zoek hulp