Sluit website direct

Het gaat bij mij thuis niet goed

Veilig Thuis Zuid-Limburg is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met:

We zijn er voor iedereen die zich zorgen maakt over wat er gebeurt in een thuissituatie; kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, slachtoffers, daders omstanders en professionals. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen goed voor zijn kinderen en geliefden wil zorgen, maar soms lukt dat niet. Bovendien kan vragen om hulp  moeilijk zijn. Het gevolg is dat onveilige situaties ongewild blijven voortbestaan. Aangeven dat het thuis niet goed gaat, is een belangrijke eerste stap.

Heeft u hulp nodig?

Neem dan contact met ons. Samen kijken we naar wat er nodig is om het op te lossen.

Ik zoek hulp