BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112

Conferentie ‘Samen tegen kindermishandeling: elkaar kennen, om effectief te kunnen’ – GEANNULEERD

CONFERENTIE IS GEANNULEERD

I.v.m. de ontwikkelingen rondom Corona, is er in overleg met de GGD voor gekozen om dit evenement uit te stellen tot een later moment. De conferentie op 18 November a.s. gaat NIET door.

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoed- en opgroeiomgeving. Ouder(s) of opvoeder(s) weten soms uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe ze daarvoor kunnen zorgen. Als er sprake is van kindermishandeling, kan dit blijvende schade veroorzaken bij het betrokken kind.

Daarom zetten partners in het sociale domein stevig in op samenwerking in de keten, om kindermishandeling te voorkomen en/of een halt toe te roepen. Daarin zijn we afhankelijk van elkaars kennis, expertise, ervaring en oplettendheid. Maar ook van elkaars bereidheid en motivatie om in die aanpak samen op te trekken. Door elkaar écht te kennen – in onze rollen, taken en (wederzijdse) verwachtingen – kunnen we een sterke keten vormen.

Veilig Thuis Zuid-Limburg (GGD) organiseert op 18 November in de Week tegen Kindermishandeling, de conferentie ‘Samen tegen kindermishandeling: elkaar kennen, om effectief te kunnen’.

Locatie
Gaia Zoo

Doelgroep
Medewerkers uit de praktijk / organisaties in het sociale domein (op uitnodiging)

Programma

Begeleid door dagvoorzitter Jeroen Bos (projectleider GHNT, Blaauwberg)

09.00 – 09.30u Inloop en registratie 

09.30 – 10.00u Kennismaking en opening door Fons Bovens, Directeur GGD Zuid-Limburg

10.00 – 10.30u Presentatie door Marl Nelissen, docent en aandachtgebiedhouder kindermishandeling (SO/VSO, St. Jan Baptist, Kerkrade)

10.30 – 11.00u Pauze

11.00 – 11.30u Presentatie door Petra Pasman, huisarts en aandachtfunctionaris kindermishandeling (Huisartsenpraktijk Heerlerbaan, Heerlen)

11.30 – 12.00u Presentatie door Claudia van Gasselt en Jeroen Frijns (District Recherche Zuid-West Limburg)

12.00 – 13.00u Lunch

13.00 – 14.30u Interactieve sessie met inzet van trainers/acteurs (Wilde Kastanje Training & Opleiding)

14.30 – 15.00u Pauze

15.00 – 16.00u Interactieve panelsessie over misvattingen en wederzijdse verwachtingen

Karin Direks (Veilig Thuis Zuid-Limburg), Marc Hendriks (Crisishulp Jeugd / Xonar), Sharina Windműller (Team Jeugd Heerlen), Maurice Schoonbrood (Raad voor de Kinderbescherming)

16.00u – 16.15 Afsluiting door Machteld Beukema, Hoofd Veilig Thuis

NB: het congres zal plaatsvinden conform de door de overheid gestelde regels in relatie tot Corona.

Voor overige vragen:

Contact
Klinkhamer Group
helpdesk@klinkhamergroup.com
+31 (0)43-36 27 008

De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur.

vtzl